Từ 01/01/2022, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh như thế nào?

Chia sẻ bài viết:
Từ 01/01/2022, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh như thế nào?
Tôi nghe nói từ 2022 sẽ có chính sách mới về điều chỉnh tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Xin hỏi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh như thế nào?
Bạn đọc có email DolongXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi nghe nói từ 2022 sẽ có chính sách mới về điều chỉnh tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Xin hỏi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh như thế nào?
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:   
Điều 2 Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (có hiệu lực ngày 20/02/2022) quy định về điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội như sau:
1. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này được điều chỉnh theo công thức sau:
Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng
Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 1 dưới đây:
Bảng 1:
Năm Trước 1995 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mức điều chỉnh 5,10 4,33 4,09 3,96 3,68 3,53 3,58 3,59 3,46 3,35 3,11 2,87 2,67 2,47 2,01
Năm 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  
Mức điều chỉnh 1,88 1,72 1,45 1,33 1,25 1,20 1,19 1,16 1,12 1,08 1,05 1,02 1,00 1,00  
2. Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi và tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
Như vậy, từ ngày 01/01/2022, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh theo quy định được trích dẫn ở trên.
Tư vấn pháp luật     
Ảnh sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh