Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Chia sẻ bài viết:
Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Gia đình tôi muốn đăng ký hộ kinh doanh cá thể. Đề nghị luật sư cho biết, pháp luật quy định như thế nào về thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể?

Phạm Văn Hoan

Theo Điều 49 Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá 10 lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Nếu quy mô kinh doanh của gia đình ông Phạm Văn Hoan đáp ứng các quy định nêu trên, để đăng ký thành lập hộ kinh doanh, gia đình ông phải thực hiện các thủ tục về đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Điều 52 Nghị định 43/2010/NĐ-CP. Theo đó, hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh quận, huyện (cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện) nơi đặt địa điểm kinh doanh, gồm: giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh và bản sao chứng minh nhân dân của người đại diện hộ gia đình. Nội dung giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có: tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; ngành, nghề kinh doanh; số vốn kinh doanh; họ, tên, số và ngày cấp giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập. Trường hợp kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ nêu trên, hồ sơ phải có bản sao chứng chỉ hành nghề của đại diện hộ gia đình. Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ quy định nêu trên phải có bản sao văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (các bản sao nói trên phải được công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền).

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây: ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh; tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 56 Nghị định 43/2010/NĐ-CP; nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: TS.LS Vũ Thái Hà
Nguồn tin: Báo Hà Nội Mới