Thời điểm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Chia sẻ bài viết:
Thời điểm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài
Công ty tôi là công ty 100% vốn nước ngoài đã hoạt động được 3 năm và có phát sinh lợi nhuận. Hiện tại, các nhà đầu tư muốn chuyển lợi nhuận ra nước ngoài. Xin hỏi, thời điểm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài là khi nào?
Bạn đọc có email lananhxxx@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Công ty tôi là công ty 100% vốn nước ngoài đã hoạt động được 3 năm và có phát sinh lợi nhuận. Hiện tại, các nhà đầu tư muốn chuyển lợi nhuận ra nước ngoài. Xin hỏi, thời điểm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài là khi nào?
Luật gia Đặng Thị Nụ, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 4 Thông tư số 186/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư quy định về thời điểm chueyern lợi nhuận ra nước ngoài như sau:
1. Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài hàng năm.
Nhà đầu tư nước ngoài được chuyển hàng năm số lợi nhuận được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam ra nước ngoài khi kết thúc năm tài chính, sau khi doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.
2. Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài khi kết thúc hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt nam.
Nhà đầu tư nước ngoài được chuyển lợi nhuận ra nước ngoài khi kết thúc hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam sau khi doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của Luật Quản lý thuế.
3. Trách nhiệm của doanh nghiệp nơi nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vốn.
Doanh nghiệp nơi nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vốn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật liên quan đến thu nhập hình thành nên khoản lợi nhuận mà nhà đầu tư nước ngoài chuyển ra nước ngoài.
Như vậy, các thời điểm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài được quy định theo pháp luật đã trích dẫn ở trên
Tác giả: Đặng Thị Nụ
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Đặng Thị Nụ