Thỏa thuận nghỉ việc không hưởng lương qua tin nhắn có được nhận tiền hỗ trợ không?

Chia sẻ bài viết:
Thỏa thuận nghỉ việc không hưởng lương qua tin nhắn có được nhận tiền hỗ trợ không?
Do tình hình dịch Covid–19 phức tạp nên tôi phải nghỉ việc không hưởng lương hơn 01 tháng nay rồi. Vì giãn cách xã hội nên công ty không gửi văn bản thỏa thuận nghỉ việc không hưởng lương cho tôi mà chỉ nhắn tin thông báo thôi. Xin hỏi, trường hợp này tôi có được nhận tiền hỗ trợ không?
Bạn đọc có email longhuongXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Do tình hình dịch Covid–19 phức tạp nên tôi phải nghỉ việc không hưởng lương hơn 01 tháng nay rồi. Vì giãn cách xã hội nên công ty không gửi văn bản thỏa thuận nghỉ việc không hưởng lương cho tôi mà chỉ nhắn tin thông báo thôi. Xin hỏi, trường hợp này tôi có được nhận tiền hỗ trợ không?
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 15 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 quy định về hồ sơ đề nghị được hỗ trợ bao gồm các văn bản sau đây:
1. Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.
2. Danh sách người lao động có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.
3. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền đối với đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều 14 Quyết định này.
Công văn số 2558/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phối hợp triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ quy định về thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg thực hiện như sau:
- Trường hợp người sử dụng lao động và người lao động có văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương thì sử dụng văn bản thỏa thuận đó.
- Trường hợp do dịch bệnh hoặc nguyên nhân bất khả kháng không thể thỏa thuận bằng văn bản, người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận bằng các hình thức khác (qua điện thoại, tin nhắn, thư điện tử,.....). Khi có sự thống nhất thỏa thuận về việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương giữa hai bên thì người sử dụng lao động ghi rõ cách thức thỏa thuận vào cột “Ghi chú” tại Mẫu số 05 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung thỏa thuận.
Như vậy, thỏa thuận nghỉ việc không hưởng lương qua tin nhắn vẫn được nhận tiền hỗ trợ.
Tư vấn pháp luật
Ảnh sưu tầm
 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh