Thay đổi trụ sở doanh nghiệp

Chia sẻ bài viết:
Thay đổi trụ sở doanh nghiệp
Đề nghị luật sư cho biết thủ tục cần thiết khi thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp (Đinh Hùng).
Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Theo quy định tại Điều 26 Luật Doanh nghiệp, khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính thì doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định thay đổi. Trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở của công ty được quy định tại Điều 35 Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp như sau: "Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế". Việc chuyển địa chỉ trụ sở chính được phân thành hai trường hợp: trong cùng phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.
Trong trường hợp, doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác nhưng vẫn thuộc phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký có các nội dung sau: tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế); địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến; họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của hội đồng thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty. Trong trường hợp, doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác, người đại diện theo pháp luật gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới có các nội dung sau: tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế); địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến; họ, tên, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo gửi đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới phải có bản sao điều lệ đã sửa đổi của công ty, danh sách thành viên, quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của hội đồng thành viên. Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp như đã nêu ở trên sẽ không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: TS.LS Vũ Thái Hà
Nguồn tin: Báo Hà Nội Mới