Thay đổi người đại diện của công ty cổ phần

Chia sẻ bài viết:
Thay đổi người đại diện của công ty cổ phần
Đề nghị luật sư cho biết thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần được pháp luật quy định như thế nào (Nguyễn Quỳnh Anh).
Công ty Luật TNHH YouMe - trả lời:
Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần được quy định tại Điều 38 Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp như sau: Khi có thay đổi người đại diện theo pháp luật, công ty phải gửi thông báo thay đổi người đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Thông báo phải có các nội dung sau: 1) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế); 2) họ, tên, số giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP, chức danh, địa chỉ thường trú của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty và của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; 3) Họ, tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào thông báo của công ty thì phải có họ, tên và chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.
Kèm theo thông báo, công ty phải gửi kèm 1 bộ tài liệu, gồm các giấy tờ sau: 1) Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty làm thay đổi nội dung điều lệ công ty); hoặc của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần (trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty không làm thay đổi nội dung điều lệ công ty); 2) Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; 3) Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của giám đốc (trường hợp người đại diện theo pháp luật là giám đốc của công ty có kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật chuyên ngành yêu cầu giám đốc phải có chứng chỉ hành nghề).
Ngay sau khi nhận được thông báo thay đổi người đại diện trước pháp luật của công ty kèm theo hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần trong thời hạn 05 ngày làm việc.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: TS.LS Vũ Thái Hà
Nguồn tin: Báo Hà Nội Mới