Thành viên công ty có thể góp vốn bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết góp không?

Chia sẻ bài viết:
Thành viên công ty có thể góp vốn bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết góp không?
Công ty tôi là công ty TNHH hai thành viên trở lên do tôi và hai người bạn khác góp vốn thành lập. Khi đăng ký thành lập, tôi đăng ký góp vốn bằng tiền mặt với giá trị 3.000.000.000 đồng. Tuy nhiên, trong thời gian 90 ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tôi không đủ khả năng góp đủ vốn bằng tiền mặt. Xin hỏi, tôi có thể góp vốn bằng ô tô để thay thế được không?
Luật gia Đặng Thị Nụ, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 48 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về thực hiện góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp như sau:
1. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty.
2. Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.
3. Sau thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này mà vẫn có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì được xử lý như sau:
a) Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty;
b) Thành viên chưa góp vốn đủ phần vốn góp như đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp;
c) Phần vốn góp chưa góp của các thành viên được chào bán theo quyết định của Hội đồng thành viên.
Như vậy, theo quy định của pháp luật đã trích dẫn ở trên, bạn có thể góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại.
Tư vấn pháp luật
Tác giả: Đặng Thị Nụ
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Đặng Thị Nụ