Tên doanh nghiệp dự kiến bị trùng, nhầm

Chia sẻ bài viết:
Tên doanh nghiệp dự kiến bị trùng, nhầm
Tôi đang tiến hành thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, phòng Đăng ký kinh doanh từ chối hồ sơ do tên doanh nghiệp gây nhầm lẫn. Tôi không đồng ý với quan điểm của phòng Đăng ký kinh doanh. Xin hỏi, trong trường hợp này, tôi phải làm gì?
Bạn đọc có email HaPhamXX@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi đang tiến hành thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, phòng Đăng ký kinh doanh từ chối hồ sơ do tên doanh nghiệp gây nhầm lẫn. Tôi không đồng ý với quan điểm của phòng Đăng ký kinh doanh. Xin hỏi, trong trường hợp này, tôi phải làm gì?
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 18 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định về việc đăng ký tên doanh nghiệp như sau:
1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp không được đăng ký tên doanh nghiệp trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc, trừ những doanh nghiệp đã giải thể hoặc đã có quyết định có hiệu lực của Tòa án tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản.
2. Phòng Đăng ký kinh doanh có quyền chấp thuận hoặc từ chối tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Để tránh tên doanh nghiệp bị trùng, nhầm và vi phạm quy định về đặt tên doanh nghiệp, ý kiến Phòng Đăng ký kinh doanh là quyết định cuối cùng. Trường hợp không đồng ý với quyết định của Phòng Đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có thể khởi kiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.
3. Doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương được cấp trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 được tiếp tục sử dụng tên doanh nghiệp đã đăng ký và không bắt buộc phải đăng ký đổi tên doanh nghiệp trong trường hợp có tên trùng, tên gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
4. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có tên trùng và tên gây nhầm lẫn tự thương lượng với nhau để đăng ký đổi tên doanh nghiệp.
Như vậy, theo quy định pháp luật trích dẫn trên, trong trường hợp bạn không đồng ý với quyết định của Phòng Đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có thể khởi kiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng