Sử dụng lao động cao tuổi có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Chia sẻ bài viết:
Sử dụng lao động cao tuổi có phải đóng bảo hiểm xã hội không?
Công ty tôi đang có dự định ký hợp đồng lao động với 02 lao động cao tuổi đang hưởng lương hưu. Xin hỏi trường hợp này công ty có phải đóng bảo hiểm cho họ không? Nếu không đóng thì phải giải quyết quyền lợi cho họ như thế nào?
Bạn đọc có email LuluXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Công ty tôi đang có dự định ký hợp đồng lao động với 02 lao động cao tuổi đang hưởng lương hưu. Xin hỏi trường hợp này công ty có phải đóng bảo hiểm cho họ không? Nếu không đóng thì phải giải quyết quyền lợi cho họ như thế nào?
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:     
Khoản 2 Điều 149 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tiền lương và quyền lợi của người lao động cao tuổi như sau:
2. Khi người lao động cao tuổi đang hưởng lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội mà làm việc theo hợp đồng lao động mới thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi được hưởng tiền lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật, hợp đồng lao động.
Khoản 9 Điều 123 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:
9. Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Khoản 3 Điều 168 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp như sau:
3. Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Như vậy, trường hợp công ty bạn ký hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi đang hưởng lương hưu thì sẽ không phải đóng bảo hiểm xã hội cho họ. Về giải quyết quyền lợi của người lao động cao tuổi đang hưởng lương hưu, ngoài tiền lương công ty phải trả thêm cho người lao động đó một khoản tiền tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Tư vấn pháp luật      
Ảnh sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh