Quy định pháp luật về sửa chữa sổ kế toán

Chia sẻ bài viết:
Quy định pháp luật về sửa chữa sổ kế toán
Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Vừa qua, khi kiểm tra sổ sách kế toán quý I năm 2020, tôi có phát hiện ra một lỗi sai. Xin hỏi, tôi có được tự ý sửa trực tiếp vào sổ kế toán hay không? Pháp luật quy định như thế nào về trường hợp này?
Bạn đọc có địa chỉ: AnhTu8X@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Vừa qua, khi kiểm tra sổ sách kế toán quý I năm 2020, tôi có phát hiện ra một lỗi sai. Xin hỏi, tôi có được tự ý sửa trực tiếp vào sổ kế toán hay không? Pháp luật quy định như thế nào về trường hợp này?
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 27 Luật Kế toán quy định về việc sửa chữa sổ kế toán như sau:
1. Khi phát hiện sổ kế toán có sai sót thì không được tẩy xóa làm mất dấu vết thông tin, số liệu ghi sai mà phải sửa chữa theo một trong ba phương pháp sau đây:
a) Ghi cải chính bằng cách gạch một đường thẳng vào chỗ sai và ghi số hoặc chữ đúng ở phía trên và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh;
b) Ghi số âm bằng cách ghi lại số sai bằng mực đỏ hoặc ghi lại số sai trong dấu ngoặc đơn, sau đó ghi lại số đúng và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh;
c) Ghi điều chỉnh bằng cách lập “chứng từ điều chỉnh” và ghi thêm số chênh lệch cho đúng.
2. Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót trước khi báo cáo tài chính năm được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đó.
3. Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót sau khi báo cáo tài chính năm đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót và thuyết minh về việc sửa chữa này.
4. Sửa chữa sổ kế toán trong trường hợp ghi sổ bằng phương tiện điện tử được thực hiện theo phương pháp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.
Như vậy, trong trường hợp này, bạn không được tự ý sửa chữa số kế toán, việc sửa chữa sổ kế toán được thực hiện theo quy định pháp luật trích dẫn trên.  
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm
Tác giả: Phạm Thị Hằng

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng