Quy định pháp luật về chuyển địa chỉ trụ sở chính của công ty kinh doanh dịch vụ kế toán

Chia sẻ bài viết:
Quy định pháp luật về chuyển địa chỉ trụ sở chính của công ty kinh doanh dịch vụ kế toán
Công ty tôi kinh doanh dịch vụ kế toán. Vừa qua, công ty tôi đã chuyển địa chỉ trụ sở chính sang quận khác. Xin hỏi, khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính, công ty tôi có phải thông báo cho Bộ Tài chính về việc thay đổi địa chỉ hay không?
Bạn đọc có địa chỉ: AnhTu8X@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Công ty tôi kinh doanh dịch vụ kế toán. Vừa qua, công ty tôi đã chuyển địa chỉ trụ sở chính sang quận khác. Xin hỏi, khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính, công ty tôi có phải thông báo cho Bộ Tài chính về việc thay đổi địa chỉ hay không?
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 66 Luật Kế toán quy định về những thay đổi phải thông báo cho Bộ Tài chính như sau:
1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi về một trong các nội dung sau đây, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính:
a) Danh sách kế toán viên hành nghề tại doanh nghiệp;
b) Không bảo đảm một, một số hoặc toàn bộ các điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán quy định tại Điều 60 của Luật này;
c) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
d) Giám đốc hoặc tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, tỷ lệ vốn góp của các thành viên;
đ) Tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kế toán;
e) Thành lập, chấm dứt hoạt động hoặc thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chi nhánh kinh doanh dịch vụ kế toán;
g) Thực hiện việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi, giải thể.
2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi về một trong các nội dung sau đây, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính:
a) Danh sách kế toán viên hành nghề;
b) Tên, địa chỉ của hộ kinh doanh;
c) Tạm ngừng hoặc chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán.
Như vậy, theo quy định pháp luật trích dẫn trên, công ty kinh doanh dịch vụ kế toán khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính phải tiến hành thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm
Tác giả: Phạm Thị Hằng

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng