Quy định của pháp luật về phạm vi địa điểm kinh doanh của các cá nhân hoạt động thương mại?

Chia sẻ bài viết:
Quy định của pháp luật về phạm vi địa điểm kinh doanh của các cá nhân hoạt động thương mại?
Hiện nay, tôi thấy rất nhiều người bán hàng rong xung quanh các khu di tích lịch sử và các khu du lịch thu hút nhiều khách du lịch. Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về phạm vi địa điểm kinh doanh của các cá nhân này? 
Bạn đọc địa chỉ email: quanghaxxx@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Hiện nay, tôi thấy rất nhiều người bán hàng rong xung quanh các khu di tích lịch sử và các khu du lịch thu hút nhiều khách du lịch. Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về phạm vi địa điểm kinh doanh của các cá nhân này? 
Luật gia Phạm Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 6 Nghị định 39/2007/NĐ-CP về hoạt động thương mại một cách độc lập thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh quy định về phạm vi về địa điểm kinh doanh của cá nhân hoạt động thương mại như sau: 
1. Trừ tr¬ường hợp pháp luật có quy định khác, nghiêm cấm cá nhân thực hiện các hoạt động thương mại tại các khu vực, tuyến đ¬ường, địa điểm sau đây:
a) Khu vực thuộc các di tích lịch sử, văn hóa đã đ¬ược xếp hạng, các danh lam thắng cảnh khác;
b) Khu vực các cơ quan nhà n¬ước, cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế;
c) Khu vực thuộc vành đai an toàn kho đạn d¬ược, vật liệu nổ, nhà máy sản xuất đạn d¬ược, vật liệu nổ, doanh trại Quân đội nhân dân Việt Nam;
d) Khu vực thuộc cảng hàng không, cảng biển, cửa khẩu quốc tế, sân ga, bến tầu, bến xe, bến phà, bến đò và trên các ph¬ương tiện vận chuyển;
đ) Khu vực các tr¬ường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ng¬ưỡng;
e) Nơi tạm dừng, đỗ của ph¬ương tiện giao thông đang tham gia l¬ưu thông, bao gồm cả đ¬ường bộ và đ¬ường thủy;
g) Phần đ¬ường bộ bao gồm lối ra vào khu chung c¬ư hoặc khu tập thể; ngõ hẻm; vỉa hè, lòng đ¬ường, lề đ¬ường của đ¬ường đô thị, đ¬ường huyện, đường tỉnh và quốc lộ dành cho ng¬ười và phương tiện tham gia giao thông, trừ các khu vực, tuyến đ¬ường hoặc phần vỉa hè đ¬ường bộ đ¬ược cơ quan có thẩm quyền quy hoạch hoặc cho phép sử dụng tạm thời để thực hiện các hoạt động th¬ương mại;
h) Các tuyến đ¬ường, khu vực (kể cả khu du lịch) do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ¬ương (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) hoặc cơ quan đ¬ược Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền quy định và có biển cấm cá nhân thực hiện các hoạt động th¬ương mại;
i) Khu vực thuộc quyền sử dụng của tổ chức, cá nhân tuy không phải là khu vực, tuyến đ¬ường, địa điểm cấm sử dụng làm địa điểm kinh doanh theo quy định từ điểm a đến điểm h khoản 1 Điều này nh¬ưng không đ¬ược sự đồng ý của tổ chức, cá nhân đó hoặc khu vực đó có biển cấm cá nhân thực hiện các hoạt động th¬ương mại.
Như vậy, phạm vi về địa điểm kinh doanh của cá nhân hoạt động thương mại được xác định theo quy định pháp luật đã trích dẫn ở trên. 
Tác giả: Phạm Thị Hằng
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng