Quản lý, sử dụng, đổi, cấp lại và thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Chia sẻ bài viết:
Quản lý, sử dụng, đổi, cấp lại và thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
Đề nghị luật sư cho biết việc quản lý, sử dụng, đổi, cấp lại và thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được pháp luật quy định như thế nào (Nguyễn Thị Lê).

Công ty Luật TNHH YouMe - trả lời:

Việc quản lý, sử dụng, đổi, cấp lại và thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được quy định tại Điều 6 của Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 3-9-2009, quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Khi cơ sở kinh doanh bị phá sản hoặc không kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự thì giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự không còn giá trị sử dụng; trường hợp ngừng hoạt động thì trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày ngừng hoạt động, phải nộp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ quan công an đã cấp giấy đó; trường hợp tạm ngừng hoạt động, phải có văn bản thông báo cho cơ quan công an nơi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự biết về lý do, thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

Trường hợp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự bị mất, hỏng; cơ sở kinh doanh có sự thay đổi về tên gọi, người đứng đầu, người đại diện hợp pháp theo pháp luật hoặc thay đổi địa điểm, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì cơ sở kinh doanh phải làm văn bản đề nghị (kèm theo các tài liệu chứng minh sự cần thiết phải đổi lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự) gửi cơ quan công an đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để cấp lại hoặc đổi giấy chứng nhận mới.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự bị thu hồi khi cơ sở kinh doanh có một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; b) Vi phạm nghiêm trọng trong việc chấp hành các quy định về bảo đảm an ninh, trật tự; c) Vi phạm các điều kiện về an ninh, trật tự, đã bị xử phạt vi phạm hành chính từ 3 lần trở lên trong 12 tháng, đã bị cơ quan có thẩm quyền lập biên bản yêu cầu khắc phục nhưng không chấp hành hoặc bị khởi tố, điều tra về hình sự theo quy định của pháp luật.

 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: TS.LS Vũ Thái Hà
Nguồn tin: Báo Hà Nội Mới