Nộp hồ sơ khởi kiện doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội như thế nào?

Chia sẻ bài viết:
Nộp hồ sơ khởi kiện doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội như thế nào?
Tôi làm việc tại công ty đã hơn một năm nhưng công ty vẫn không đóng bảo hiểm xã hội cho tôi. Xin hỏi: Tôi muốn khởi kiện công ty thì tôi có bắt buộc phải đến trực tiếp Tòa án nơi doanh nghiệp đóng trụ sở hay có thể nộp bằng phương thức nào khác không?
Bạn đọc có email thaibinh89@xxx hỏi: Tôi làm việc tại công ty đã hơn một năm nhưng công ty vẫn không đóng bảo hiểm xã hội cho tôi. Xin hỏi: Tôi muốn khởi kiện công ty thì tôi có bắt buộc phải đến trực tiếp Tòa án nơi doanh nghiệp đóng trụ sở hay có thể nộp bằng phương thức nào khác không?
Luật gia Nguyễn Thị Trang, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: 
Điều 190 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định về gửi đơn khởi kiện đến Tòa án như sau: 1. Người khởi kiện gửi đơn khởi kiện kèm theo tài liệu, chứng cứ mà mình hiện có đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các phương thức sau đây: a) Nộp trực tiếp tại Tòa án; b) Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính; c) Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có). 2. Ngày khởi kiện là ngày đương sự nộp đơn khởi kiện tại Tòa án hoặc ngày được ghi trên dấu của tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi.
Trường hợp không xác định được ngày, tháng, năm theo dấu bưu chính nơi gửi thì ngày khởi kiện là ngày đương sự gửi đơn tại tổ chức dịch vụ bưu chính. Đương sự phải chứng minh ngày mình gửi đơn tại tổ chức dịch vụ bưu chính; trường hợp đương sự không chứng minh được thì ngày khởi kiện là ngày Tòa án nhận được đơn khởi kiện do tổ chức dịch vụ bưu chính chuyển đến. 3. Trường hợp người khởi kiện gửi đơn khởi kiện bằng phương thức gửi trực tuyến thì ngày khởi kiện là ngày gửi đơn. 4. Trường hợp chuyển vụ án cho Tòa án khác theo quy định tại Điều 41 của Bộ luật này thì ngày khởi kiện là ngày gửi đơn khởi kiện đến Tòa án đã thụ lý nhưng không đúng thẩm quyền và được xác định theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. 5. Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Điều này.
Điểm c Khoản 1 Điều 190 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 được hướng dẫn bởi Điều 16 Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP về lập và gửi đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ bằng phương tiện điện tử như sau: 1. Người khởi kiện phải truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tòa án điền đầy đủ nội dung đơn khởi kiện, ký điện tử và gửi đến Tòa án.  2. Tài liệu, chứng cứ gửi kèm theo đơn khởi kiện phải được gửi đến Tòa án qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án.
Như vậy, ông muốn nộp hồ sơ khởi kiện doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội thì có thể nộp hồ sơ bằng các phương thức theo quy định đã được viễn dẫn ở trên.
Tác giả: Nguyễn Thị Trang
Ảnh: Sưu tầm 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Trang