Người có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Chia sẻ bài viết:
Người có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
Công ty tôi làm ăn thua lỗ, không thể tiếp tục kinh doanh. Xin hỏi, những ai có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản? Có thể nộp đơn này qua đường bưu điện được không?
Bạn đọc có email BichPhuongxxx@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Công ty tôi làm ăn thua lỗ, không thể tiếp tục kinh doanh. Xin hỏi, những ai có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản? Có thể nộp đơn này qua đường bưu điện được không?
Luật gia Cấn Thị Phương Dung, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 5 Luật Phá sản 2014 quy định về người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản bao gồm:
1. Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
2. Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
3. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.
4. Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty, thành viên hợp danh khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.
5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán hoặc dưới 20% nhưng được quy định tại Điều lệ công ty.
6. Thành viên hợp tác xã hoặc người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán.
Khoản 1 điều 20 Luật phá sản 2014 quy định về phương thức nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản:
1. Người có yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp đơn và tài liệu, chứng cứ kèm theo đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền bằng một trong các phương thức sau:
a) Nộp trực tiếp tại Tòa án nhân dân;
b) Gửi đến Tòa án nhân dân qua bưu điện.
Như vậy, người có quyền nộp đơn mở thủ tục phá sản được quy định theo pháp luật đã trích dẫn ở trên. Đồng thời, việc gửi đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản có thể gửi theo đường bưu điện.
Tác giả: Phương Dung
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Cấn Thị Phương Dung