Miễn nhiệm hay bãi nhiệm phải theo các quy định

Chia sẻ bài viết:
Miễn nhiệm hay bãi nhiệm phải theo các quy định
(Lao Động) - Công ty CP Mikado Hưng Yên có 3 cổ đông, Công ty kỹ thương Thiên Hoàng sở hữu 76% vốn điều lệ, một cá nhân sở hữu 4% và tôi sở hữu 20%.
Công ty CP Mikado Hưng Yên có 3 cổ đông, Công ty kỹ thương Thiên Hoàng sở hữu 76% vốn điều lệ, một cá nhân sở hữu 4% và tôi sở hữu 20%.
Với tư cách là thành viên HĐQT, tôi đã nhiều lần yêu cầu Tổng Giám đốc của Mikado cung cấp báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh nhưng không được đáp ứng. 80% số sản phẩm của Mikado sản xuất được bán cho Thiên Hoàng với giá thấp hơn 10% so với các đơn vị khác mà không được HĐQT hay đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua. Khi tôi có ý kiến về hai việc trên thì Chủ tịch HĐQT (đại diện quản lý phần vốn góp của Thiên Hoàng) cho biết sẽ miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT của tôi, điều này có đúng không?
 
Nguyễn Văn Tiến
Căn cứ theo quy định tại Điều 114 Luật Doanh nghiệp năm 2005, thành viên HĐQT có quyền yêu cầu TGĐ cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và các đơn vị trong công ty. TGĐ phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên HĐQT.
Do đó, việc TGĐ cố tình không cung cấp các thông tin cho ông là trái với quy định này.
Căn cứ Điều 120 Luật Doanh nghiệp, hợp đồng giữa Cty với cổ đông sở hữu trên 35% tổng số cổ phần phổ thông của Cty phải được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT phê duyệt. Do đó, việc Mikado giao kết hợp đồng với Thiên Hoàng mà không được phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ là trái với quy định này.
Theo Điều 115 Luật Doanh nghiệp, thành viên HĐQT bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp không đủ tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo Điều 110 Luật Doanh nghiệp, không tham gia các hoạt động của HĐQT trong 6 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; có đơn xin từ chức hoặc trong trường hợp khác do điều lệ Cty quy định.
Tuy nhiên, ngoài các trường hợp này, thành viên HĐQT có thể bị miễn nhiệm bất cứ lúc nào theo quyết định của ĐHĐCĐ. Do đó, việc xem xét miễn nhiệm hay bãi nhiệm ông phải được thực hiện theo các quy định này và quy định của điều lệ Cty.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: TS.LS Vũ Thái Hà
Nguồn tin: Báo Lao Động