Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con không?

Chia sẻ bài viết:
Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con không?
Tôi sinh em bé và đã nghỉ chế độ thai sản được một thời gian. Hiện nay, dù chưa hết thời gian nghỉ thai sản nhưng cả 2 mẹ con đều khoẻ mạnh nên tôi muốn xin đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ. Xin hỏi, tôi xin đi làm trước thời hạn như vậy có được? Tôi cần đáp ứng các điều kiện nào?
Bạn đọc có email hoalanXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi sinh em bé và đã nghỉ chế độ thai sản được một thời gian. Hiện nay, dù chưa hết thời gian nghỉ thai sản nhưng cả 2 mẹ con đều khoẻ mạnh nên tôi muốn xin đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ. Xin hỏi, tôi xin đi làm trước thời hạn như vậy có được? Tôi cần đáp ứng các điều kiện nào?
Luật gia Nguyễn Thị Thu Phương, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 40 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con như sau:
1. Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng;
b) Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.
2. Ngoài tiền lương của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này.
Khoản 1, 3 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ khi sinh con như sau:
1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.
Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.
3. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.
Như vậy, bạn có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định nêu trên.
Tư vấn pháp luật
Ảnh sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu Phương