Khôi phục mã số thuế

Chia sẻ bài viết:
Khôi phục mã số thuế
Tôi có dự định sáp nhập công ty của mình với công ty của một người bạn để cùng nhau kinh doanh. Tôi đã nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Tuy nhiên, gặp một vài mâu thuẫn nên tôi không muốn sáp nhập công ty nữa. Xin hỏi, tôi có thể khôi phục mã số thuế hay không? Tôi cần chuẩn bị những giấy tờ để khôi phục mã số thuế gì?
Bạn đọc có email MinhMinh9x@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi có dự định sáp nhập công ty của mình với công ty của một người bạn để cùng nhau kinh doanh. Tôi đã nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Tuy nhiên, gặp một vài mâu thuẫn nên tôi không muốn sáp nhập công ty nữa. Xin hỏi, tôi có thể khôi phục mã số thuế hay không? Tôi cần chuẩn bị những giấy tờ để khôi phục mã số thuế gì?
Luật gia Cấn Thị Phương Dung, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 40 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về khôi phục mã số thuế như sau:
1. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh nếu được khôi phục tình trạng pháp lý theo quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì đồng thời được khôi phục mã số thuế.
2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế nộp hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong các trường hợp sau đây:
a) Được cơ quan có thẩm quyền có văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép tương đương;
b) Khi có nhu cầu tiếp tục hoạt động kinh doanh sau khi đã có hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế gửi đến cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế chưa ban hành thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
c) Khi cơ quan thuế có thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng chưa bị thu hồi giấy phép và chưa bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
3. Mã số thuế được tiếp tục sử dụng trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày quyết định khôi phục tình trạng pháp lý của cơ quan đăng ký kinh doanh có hiệu lực hoặc ngày cơ quan thuế thông báo khôi phục mã số thuế.
4. Hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế bao gồm:
a) Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế;
b) Các giấy tờ khác có liên quan.
Như vậy, công ty bạn có thể khôi phục mã số thuế nếu cơ quan thuế chưa ban hành thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế như quy định pháp luật nêu trên
Tư vấn pháp luật.
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phương Dung