Khoản đóng góp Quỹ vắc xin Covid-19 có được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Chia sẻ bài viết:
Khoản đóng góp Quỹ vắc xin Covid-19 có được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?
Doanh nghiệp tôi có đóng góp cho Quỹ vắc xin Covid – 19 20.000.000 đồng. Xin hỏi, khoản đóng góp này có được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?
Bạn đọc có email ThoaXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Doanh nghiệp tôi có đóng góp cho Quỹ vắc xin Covid – 19 20.000.000 đồng. Xin hỏi, khoản đóng góp này có được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 5 Thông tư 41/2021/TT-BTC ngày 02/6/2021 hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụngvà kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 (Quỹ) quy định như sau:
Các tổ chức, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện cho Quỹ theo quy định tại Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
Khoản 1, 3 Điều 2 Nghị định 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 quy định về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:
1. Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ quy định tại khoản 2 Điều này.
3. Hồ sơ xác định khoản chi ủng hộ, tài trợ gồm có: Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định này hoặc văn bản, tài liệu (hình thức giấy hoặc điện từ) xác nhận khoản chi ủng hộ, tài trợ có chữ ký, đóng dấu của người đại diện doanh nghiệp là bên ủng hộ, tài trợ và đại diện của đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ; kèm theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật của khoản ủng hộ, tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật.
Như vậy, khoản đóng góp Quỹ vắc xin Covid-19 của doanh nghiệp bạn sẽ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh
Từ khóa:

doanh nghiệp, thu nhập