Hướng dẫn áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8%

Chia sẻ bài viết:
Hướng dẫn áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8%
Tôi được biết từ tháng 02/2022 thuế GTGT sẽ được giảm từ 10% xuống 8%. Tuy nhiên, đến tháng 3/2022 khi xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng tôi thấy có hóa đơn đã được tính thuế GTGT là 8% nhưng có hóa đơn lại vẫn tính thuế GTGT là 10%. Xin hỏi, việc áp dụng chính sách giảm thuế GTGT xuống 8% được thực hiện cụ thể như thế nào?
Bạn đọc có email ThuhoaileXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi được biết từ tháng 02/2022 thuế GTGT sẽ được giảm từ 10% xuống 8%. Tuy nhiên, đến tháng 3/2022 khi xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng tôi thấy có hóa đơn đã được tính thuế GTGT là 8% nhưng có hóa đơn lại vẫn tính thuế GTGT là 10%. Xin hỏi, việc áp dụng chính sách giảm thuế GTGT xuống 8% được thực hiện cụ thể như thế nào?  
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Mục 2 Công văn số 2688/BTC-TCT của Bộ Tài chính ngày 23/03/2022 về việc giảm thuế GTGT tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP hướng dẫn như sau:
- Trường hợp cơ sở kinh doanh ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ, đã lập hóa đơn tại thời điểm thu tiền trước ngày 01/02/2022 với thuế suất 10% nhưng dịch vụ hoàn thành trong thời gian từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 thì đối với phần tiền đã lập hóa đơn trước ngày 01/02/2022 không thuộc trường hợp được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT; đối với phần tiền còn lại chưa thanh toán, được lập hóa đơn từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 theo quy định của pháp luật thì được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT.
- Trường hợp cơ sở kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc mức thuế suất 10% trong tháng 01/2022 nhưng đến tháng 02/2022 cơ sở kinh doanh mới lập hóa đơn đối với doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong tháng 01/2022 thì thuộc trường hợp lập hóa đơn không đúng thời điểm và không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT.
- Đối với các hóa đơn đã lập trước ngày 01/02/2022 với thuế suất thuế GTGT 10%, sau ngày 01/02/2022 phát sinh các nội dung sai sót cần điều chỉnh về tiền hàng, thuế GTGT hoặc trả lại hàng thì hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn trả lại hàng được lập với thuế suất thuế GTGT là 10%.
- Đối với hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ đặc thù như cung cấp điện, cơ sở kinh doanh được giảm thuế GTGT theo quy định đối với các hóa đơn lập từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.
Như vậy, việc áp dụng chính sách giảm thuế GTGT được thực hiện theo quy định được trích dẫn ở trên.
Tư vấn pháp luật
Ảnh sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh