Hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký bị xử phạt như thế nào?

Chia sẻ bài viết:
Hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký bị xử phạt như thế nào?
Tôi cùng một nhóm bạn nữa cùng hoạt động kinh doanh online theo mô hình công ty, có thuê nhân viên, … nhưng chưa đăng ký kinh doanh. Xin hỏi, nếu chúng tôi hoạt động kinh doanh theo mô hình như vậy mà không đăng ký kinh doanh thì có bị xử phạt không? Nếu có thì mức phạt là bao nhiêu? Thời hiệu xử phạt là bao lâu?
Bạn đọc có email TranquynhXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi cùng một nhóm bạn nữa cùng hoạt động kinh doanh online theo mô hình công ty, có thuê nhân viên, … nhưng chưa đăng ký kinh doanh. Xin hỏi, nếu chúng tôi hoạt động kinh doanh theo mô hình như vậy mà không đăng ký kinh doanh thì có bị xử phạt không? Nếu có thì mức phạt là bao nhiêu? Thời hiệu xử phạt là bao lâu?
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:   
Khoản 4, 5 Điều 46 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (sau đây gọi tắt là Nghị định 122/2021/NĐ-CP) quy định về vi phạm về thành lập doanh nghiệp như sau:
4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký;
b) Tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu tạm ngừng kinh doanh, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh.
Trường hợp có vi phạm pháp luật về thuế thì xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc thay đổi thành viên góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;
b) Buộc thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn hoặc thay đổi thành viên, cổ đông sáng lập đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;
c) Buộc đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 Điều này.
Khoản 1 Điều 5 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính như sau:
1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực đầu tư, đấu thầu, đăng ký doanh nghiệp là 01 năm; đối với lĩnh vực quy hoạch là 02 năm.
Như vậy, nếu bạn hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký sẽ bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng và áp dụng biện pháp khắc phục hiệu quả là buộc đăng ký thành lập doanh nghiệp. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính với lĩnh vực này là 01 năm.
Tư vấn pháp luật     
Ảnh sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh