Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Chia sẻ bài viết:
Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
Sắp tới, công ty tôi dự định mở rộng lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Xin hỏi, để được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, công ty tôi cần chuẩn bị giấy tờ như thế nào? 
Bạn đọc có email phuonganhXXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Sắp tới, công ty tôi dự định mở rộng lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Xin hỏi, để được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, công ty tôi cần chuẩn bị giấy tờ như thế nào? 
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: 
Khoản 2 Điều 108 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục (sau đây gọi tắt là Nghị định 46/2017/NĐ-CP) và Khoản 44 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học như sau: 
a) Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;
b) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
c) Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.
Như vậy, để được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học công ty ông cần chuẩn bị các giấy tờ theo các quy định đã trích dẫn ở trên. 
Tác giả: Phạm Thị Hằng
Ảnh: Sưu tầm 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng