Hồ sơ vay vốn trả lương ngừng việc do Covid 19

Chia sẻ bài viết:
Hồ sơ vay vốn trả lương ngừng việc do Covid 19
Vì dịch Covid-19 công ty tôi làm ăn khó khăn, tôi muốn vay vốn để trả lương ngừng việc cho nhân viên. Xin hỏi, hồ sơ vay vốn lần đầu cần những giấy tờ gì?
Bạn đọc có email hongquanXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Vì dịch Covid-19 công ty tôi làm ăn khó khăn, tôi muốn vay vốn để trả lương ngừng việc cho nhân viên. Xin hỏi, hồ sơ vay vốn lần đầu cần những giấy tờ gì?
Luật gia Nguyễn Thị Thu Phương, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Mục 10 Hướng dẫn số 6199/HD-NHCS của Ngân hàng chính sách xã hội hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất quy định về hồ sơ vay vốn như sau:
10.1. Khách hàng tự kê khai, lập danh sách, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với số lao động ngừng việc, số lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và các thông tin, hồ sơ, tài liệu cung cấp cho NHCSXH nơi cho vay.
10.2. Đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc
10.2.1. Hồ sơ vay vốn lần đầu gồm:
a) Giấy đề nghị vay vốn theo Mẫu số 12a ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.
b) Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 13a ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.
c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động:
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
- Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài).
- Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực của khách hàng hoặc người đại diện hợp pháp của khách hàng.
- Văn bản bổ nhiệm hoặc cử người đứng đầu pháp nhân theo quy định của Điều lệ tổ chức hoặc Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
d) Bản gốc/Bản chính/Bản sao có chứng thực Giấy ủy quyền (nếu có).
đ) Văn bản thỏa thuận ngừng việc giữa người sử dụng lao động với người lao động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Như vậy, hồ sơ vay vốn trả lương ngừng việc cho nhân viên do dịch Covid-19 bao gồm những giấy tờ như quy định được trích dẫn ở trên.
Tư vấn pháp luật
Ảnh sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu Phương