Hồ sơ đề nghị hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện phương án “3 tại chỗ”

Chia sẻ bài viết:
Hồ sơ đề nghị hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện phương án “3 tại chỗ”
Công ty tôi ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay công ty tôi đang thực hiện phương án “3 tại chỗ” duy trì sản xuất. Nghe nói các doanh nghiệp thực hiện phương án này sẽ được hỗ trợ bữa ăn cho các đoàn viên, người lao động. Xin hỏi, hồ sơ đề nghị hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện phương án “3 tại chỗ” gồm những gì?
Bạn đọc có email LunglinhXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Công ty tôi ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay công ty tôi đang thực hiện phương án “3 tại chỗ” duy trì sản xuất. Nghe nói các doanh nghiệp thực hiện phương án này sẽ được hỗ trợ bữa ăn cho các đoàn viên, người lao động. Xin hỏi, hồ sơ đề nghị hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện phương án “3 tại chỗ” gồm những gì?
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Mục 6 Hướng dẫn số 18/HD-LĐLĐ của Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh ngày 28/08/2021 hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện phương án “3 tại chỗ” tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố quy định về hồ sơ đề nghị hỗ trợ “3 tại chỗ” như sau:
6.1 Trường hợp doanh nghiệp có công đoàn cơ sở
a- Công văn của Công đoàn cơ sở đề nghị Công đoàn cấp trên chi hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện phương án “3 tại chỗ”, kèm danh sách đoàn viên, người lao động được doanh nghiệp huy động để thực hiện phương án (có xác nhận của Lãnh đạo doanh nghiệp)
b- Biên bản họp BCH Công đoàn cơ sở thống nhất việc thực hiện và đề nghị Công đoàn cấp trên chi hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện phương án “3 tại chỗ”.
c- Văn bản của cấp có thẩm quyền về việc giãn cách địa phương, khu vực theo Chỉ thị 16/CT-TTg.
d- Quyết định/Kế hoạch/ Phương án của lãnh đạo doanh nghiệp (có danh sách CNLĐ kèm theo) về việc thực hiện “3 tại chỗ” kèm văn bản của cấp có thẩm quyền xác nhận doanh nghiệp đủ điều kiện thực hiện phương án “3 tại chỗ”
6.2 Trường hợp doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn:
- Công văn của doanh nghiệp đề nghị Công đoàn cấp trên chi hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện phương án “3 tại chỗ” kèm danh sách đoàn viên, người lao động được doanh nghiệp huy động để thực hiện phương án (có xác nhận của Lãnh đạo doanh nghiệp).
- Hồ sơ tại điểm c, d khoản 6.1 nêu trên
Như vậy, hồ sơ đề nghị hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện phương án “3 tại chỗ” sẽ gồm các tài liệu nêu trên.
Tư vấn pháp luật
Ảnh sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh