Hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Chia sẻ bài viết:
Hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Tôi và vợ đều đăng ký hộ kinh doanh riêng tại 2 địa điểm khác nhau. Tôi nghe nói, nhà nước có quy định mới về việc một hộ kinh doanh được hoạt động kinh doanh trên nhiều địa điểm. Xin hỏi, pháp luật quy định về vấn đề này thế nào? Vợ tôi muốn chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh để về phụ tôi thì cần chuẩn bị những giấy tờ gì?
Bạn đọc có email thaonguyenXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi và vợ đều đăng ký hộ kinh doanh riêng tại 2 địa điểm khác nhau. Tôi nghe nói, nhà nước có quy định mới về việc một hộ kinh doanh được hoạt động kinh doanh trên nhiều địa điểm. Xin hỏi, pháp luật quy định về vấn đề này thế nào? Vợ tôi muốn chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh để về phụ tôi thì cần chuẩn bị những giấy tờ gì
Luật gia Cấn Thị Phương Dung, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 86 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định về địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh:
1. Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh là nơi hộ kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh.
2. Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.
Điều 92 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
1. Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Kèm theo thông báo phải có các giấy tờ sau đây:
a) Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế;
b) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
c) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
2. Hộ kinh doanh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện trước khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh và chủ nợ có thỏa thuận khác. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.
Như vậy, theo quy định pháp luật, một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại. Hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh như quy định được trích dẫn nêu trên.
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Cấn Thị Phương Dung