Giấy phép liên vận cấp cho phương tiện có thời hạn bao lâu?

Chia sẻ bài viết:
Giấy phép liên vận cấp cho phương tiện có thời hạn bao lâu?
Tôi được biết các phương tiện thực hiện hoạt động vận tải đường bộ quốc tế sẽ được cấp giấy phép liên vận. Xin hỏi giấy phép liên vận có thời hạn bao lâu?
Bạn đọc có email ThanhcongXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi được biết các phương tiện thực hiện hoạt động vận tải đường bộ quốc tế sẽ được cấp giấy phép liên vận. Xin hỏi giấy phép liên vận có thời hạn bao lâu?
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:   
Khoản 2 Điều 5 Nghị định 119/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới quy định chung về giấy phép vận tải đường bộ quốc tế và giấy phép liên vận như sau:
2. Giấy phép liên vận được cơ quan có thẩm quyền cấp cho các phương tiện để thực hiện hoạt động vận tải đường bộ quốc tế.
a) Giấy phép liên vận cấp cho phương tiện thương mại được phép đi lại nhiều lần, mỗi lần không quá 30 ngày và có thời hạn 01 năm kể từ ngày cấp. Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào cấp cho phương tiện thuộc các doanh nghiệp phục vụ các công trình, dự án thực hiện trên lãnh thổ Lào có thời hạn 01 năm và không bị hạn chế về thời gian của mỗi lần, nhưng không quá thời hạn kết thúc công trình, dự án, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên lãnh thổ Lào.
b) Giấy phép liên vận cấp cho phương tiện phi thương mại (không bao gồm phương tiện cứu hỏa, phương tiện cứu thương, phương tiện cứu hộ, phương tiện thực hiện cứu trợ nhân đạo) được phép đi lại một lần và có thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày cấp.
3. Thời hạn của giấy phép liên vận cấp cho phương tiện không được vượt quá niên hạn sử dụng của phương tiện.
Như vậy, Giấy phép liên vận cấp cho phương tiện thương mại được phép đi lại nhiều lần, mỗi lần không quá 30 ngày và có thời hạn 01 năm kể từ ngày cấp. Giấy phép liên vận cấp cho phương tiện phi thương mại (không bao gồm phương tiện cứu hỏa, phương tiện cứu thương, phương tiện cứu hộ, phương tiện thực hiện cứu trợ nhân đạo) được phép đi lại một lần và có thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày cấp.
Tư vấn pháp luật     
Ảnh sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh