Điều kiện kinh doanh dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Chia sẻ bài viết:
Điều kiện kinh doanh dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Hiện tại tôi đang làm thử nghiệm viên cho một tổ chức chứng nhận hơn 10 năm. Sắp tới, tôi dự định thành lập công ty kinh doanh dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Xin hỏi, để có thể kinh doanh trong lĩnh vực này, công ty tôi cần đáp ứng những điều kiện gì?
Bạn đọc có email thaoanhxxx@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Hiện tại tôi đang làm thử nghiệm viên cho một tổ chức chứng nhận hơn 10 năm. Sắp tới, tôi dự định thành lập công ty kinh doanh dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Xin hỏi, để có thể kinh doanh trong lĩnh vực này, công ty tôi cần đáp ứng những điều kiện gì?
Luật gia Nguyễn Thị Thảo, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 5 Nghị định số 107/2016/NĐ-CP Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa như sau:
1. Là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Có hệ thống quản lý và năng lực hoạt động đáp ứng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005 hoặc tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với thử nghiệm chuyên ngành.
3. Có ít nhất 04 thử nghiệm viên chính thức của tổ chức (viên chức hoặc lao động ký hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn), được đào tạo về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005 hoặc tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với thử nghiệm chuyên ngành.
Trường hợp bổ sung lĩnh vực hoạt động thử nghiệm, phải có ít nhất 02 thử nghiệm viên chính thức của tổ chức (viên chức hoặc lao động ký hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn) tương ứng với lĩnh vực thử nghiệm đăng ký bổ sung, được đào tạo về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005 hoặc tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với thử nghiệm chuyên ngành.
Như vậy, để kinh doanh dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa, công ty ông cần đáp ứng những điều kiện theo quy định pháp luật trích dẫn trên.
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thảo