Điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Chia sẻ bài viết:
Điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Tôi kinh doanh quán ăn theo hình thức hộ kinh doanh. Vừa qua, quán của tôi phải đóng cửa theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh. Xin hỏi, điều kiện để được hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 là gì? Cần chuẩn bị những giấy tờ gì?
Bạn đọc có địa chỉ: NguyenHanhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi kinh doanh quán ăn theo hình thức hộ kinh doanh. Vừa qua, quán của tôi phải đóng cửa theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh. Xin hỏi, điều kiện để được hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 là gì? Cần chuẩn bị những giấy tờ gì?
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 3 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (sau đây gọi tắt là Quyết định 15/2020/QĐ-TTg) quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 quy định về điều kiện hỗ trợ như sau:
1. Doanh thu do cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2020 dưới 100 triệu đồng, được xác định tại thời điểm ngày 15 tháng 01 năm 2020 theo quy định của pháp luật quản lý thuế.
2. Tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 4 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện như sau:
1. Hồ sơ đề nghị theo Phụ lục kèm theo Quyết định này, gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.
2. Trong 05 ngày, Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh; niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế. Trong 02 ngày làm việc, Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp. Trong 03 ngày, Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong 02 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Như vậy, để được hưởng chính sách hỗ trợ đối với hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 bạn cần đảm bảo các điều kiện và chuẩn bị hồ sơ theo quy định pháp luật trích dẫn trên.
Tư vấn pháp luật
Ảnh: sưu tầm
Tác giả: Phạm Thị Hằng

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng