Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động xây dựng

Chia sẻ bài viết:
Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động xây dựng
Công ty tôi là công ty nước ngoài, muốn xin cấp giấy phép hoạt động xây dựng ở Việt Nam. Xin hỏi xin cấp giấy phép hoạt động xây dựng cần những điều kiện gì? Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động xây dựng
Bạn đọc có email HaPhamXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Công ty tôi là công ty nước ngoài, muốn xin cấp giấy phép hoạt động xây dựng ở Việt Nam. Xin hỏi xin cấp giấy phép hoạt động xây dựng cần những điều kiện gì? Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động xây dựng
Luật gia Cấn Thị Phương Dung, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 103 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định về điều kiện cấp giấy phép hoạt động xây dựng như sau:
1. Nhà thầu nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động xây dựng khi có quyết định trúng thầu hoặc được chọn thầu của chủ đầu tư/nhà thầu chính (phụ).
2. Nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ công việc nào của gói thầu. Khi liên danh hoặc sử dụng nhà thầu Việt Nam phải phân định rõ nội dung, khối lượng và giá trị phần công việc do nhà thầu Việt Nam trong liên danh; nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện.
3. Nhà thầu nước ngoài phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động nhận thầu tại Việt Nam.
Khoản 3 Điều 104 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định về hồ sơ đề nghị, thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động xây dựng như sau:
3. Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động xây dựng:
a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn hai tỉnh trở lên;
b) Sở Xây dựng cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, nhóm C được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh.
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Cấn Thị Phương Dung