Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh

Chia sẻ bài viết:
Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh
Gia đình tôi mới mở hàng ăn tại nhà. Xin hỏi, việc kinh doanh theo hộ gia đình có phải tuân thủ quy định về phòng chát chữa cháy hay không? Nếu có thì cần đáp ứng điều kiện gì?
Bạn đọc có email HaNguyenXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Gia đình tôi mới mở hàng ăn tại nhà. Xin hỏi, việc kinh doanh theo hộ gia đình có phải tuân thủ quy định về phòng chát chữa cháy hay không? Nếu có thì cần đáp ứng điều kiện gì?
Luật gia Cấn Thị Phương Dung, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 7 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy quy định về điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với hộ gia đình như sau:
1. Hộ gia đình phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Phòng cháy và chữa cháy.
2. Hộ gia đình sinh sống kết hợp với sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy sau đây:
a) Điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Có nội quy về phòng cháy và chữa cháy, về sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy, nổ phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;
c) Có giải pháp thoát nạn, ngăn cháy lan, ngăn khói giữa khu vực sinh sống với khu vực sản xuất, kinh doanh.
3. Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải được chủ hộ gia đình tổ chức thực hiện và duy trì trong suốt quá trình hoạt động.
4. Hộ gia đình quy định tại khoản 2 Điều này đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy tương ứng với loại hình cơ sở theo quy định tại Điều 5 Nghị định này.
Khoản 1 Điều 17 Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001 quy định về phòng cháy đối với nhà ở và khu dân cư như sau:
1. Nhà ở phải bố trí hệ thống điện, bếp đun nấu, nơi thờ cúng bảo đảm an toàn; các chất dễ cháy, nổ phải để xa nguồn lửa, nguồn nhiệt; chuẩn bị các điều kiện, phương tiện để sẵn sàng chữa cháy.
Như vậy, hộ gia đình sinh sống kết hợp với sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy như quy định được trích dẫn ở trên
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Cấn Thị Phương Dung