Đăng ký kinh doanh nhiều hơn một hộ kinh doanh bị xử phạt như thế nào?

Chia sẻ bài viết:
Đăng ký kinh doanh nhiều hơn một hộ kinh doanh bị xử phạt như thế nào?
Tôi mở một cửa hàng cà phê và đã đứng tên để đăng ký hộ kinh doanh. Một thời gian sau, em họ tôi cũng mở một quán ăn và nhờ tôi đứng tên chủ hộ kinh doanh. Vừa qua, tôi bị lập biên bản vì đứng tên trên 02 hộ kinh doanh. Xin hỏi, trường hợp này, tôi có thể bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?
Bạn đọc có email MinhHue8x@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi mở một cửa hàng cà phê và đã đứng tên để đăng ký hộ kinh doanh. Một thời gian sau, em họ tôi cũng mở một quán ăn và nhờ tôi đứng tên chủ hộ kinh doanh. Vừa qua, tôi bị lập biên bản vì đứng tên trên 02 hộ kinh doanh. Xin hỏi, trường hợp này, tôi có thể bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?
Luật gia Cấn Thị Phương Dung, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Khoản 1, 3 Điều 41 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư quy định vi phạm quy định về đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh như sau:
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Đăng ký kinh doanh nhiều hơn một hộ kinh doanh;
b) Không báo cáo tình hình kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện;
c) Thường xuyên sử dụng từ 10 lao động trở lên;
d) Hộ kinh doanh buôn chuyến, hộ kinh doanh lưu động kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhưng không thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh;
đ) Thành lập hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập;
e) Không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc làm thủ tục chấm dứt các hộ kinh doanh khác và chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh duy nhất đối với hành vi vi phạm tại Điểm a Khoản 1 Điều này;
b) Buộc đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm tại Điểm c Khoản 1 Điều này;
c) Buộc thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này;
d) Buộc đăng ký thành lập hộ kinh doanh đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều này;
đ) Buộc kê khai lại đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này.Tư vấn pháp luật.
Như vậy, theo quy định pháp luật trích dẫn trên, bạn có thể bị xử phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng và buộc làm thủ tục chấm dứt các hộ kinh doanh khác và chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh duy nhất.
Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phương Dung