Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký kinh doanh

Chia sẻ bài viết:
Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký kinh doanh
(Lao Động) - Chúng tôi có nhu cầu tìm hiểu các thông tin về đăng ký kinh doanh của một số đơn vị, doanh nghiệp dự kiến sẽ là đối tác kinh doanh công ty. Đề nghị Luật sư cho biết, cơ quan nào có thẩm quyền cung cấp thông tin này, mức độ cung cấp thông tin như thế nào (Minh Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Vấn đề cung cấp thông tin về nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đã được quy định tại Điều 27 Luật Doanh nghiệp năm 2005. Theo đó, tổ chức, cá nhân được quyền yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp là Sở Kế hoạch và Đầu tư, đối với hộ kinh doanh là Phòng Kế hoạch và Đầu tư cấp quận, huyện) cung cấp thông tin về nội dung doanh nghiệp trong phạm vi địa phương, gồm: nội dung đăng ký kinh doanh; cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc bản trích lục nội dung đăng ký kinh doanh và phải trả phí theo quy định của pháp luật.
Cơ quan đăng ký kinh doanh có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin về nội dung đăng ký kinh doanh theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân này.
Thông tư số 14/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 04/06/2010 (hướng dẫn một số nội dụng về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP, ngày 15/04/2010, về đăng ký doanh nghiệp), tại Điều 35, Điều 36 có hướng dẫn chi tiết hơn về quy định này, như sau:
- Các nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp cơ bản: tên doanh nghiệp (1), địa chỉ trụ sở chính (2), người đại diện theo pháp luật (3) ngành, nghề kinh doanh (4), sẽ được công bố công khai, miễn phí trên Cổng đăng ký kinh doanh quốc gia;
- Ngoài thông tin cơ bản nêu trên, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu các thông tin về đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp phải trả lệ phí, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền có yêu cầu cung cấp thông tin bằng văn bản đối với từng trường hợp cụ thể.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: LS. Phạm Ngọc Minh
Nguồn tin: Báo Lao Động