Công ty tạm ngừng kinh doanh có phải đóng thuế môn bài ?

Chia sẻ bài viết:
Công ty tạm ngừng kinh doanh có phải đóng thuế môn bài ?
Tôi thành lập công ty được 4 năm. Do gặp khó khăn về mặt tài chính nên công ty tôi đã làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh từ tháng 01.01.2019 đến hết tháng 31.12.2019 và có thông báo gửi cơ quan thuế về việc tạm ngừng kinh doanh. Xin hỏi, trong trường hợp này, công ty tôi có nghĩa vụ đóng lệ phí môn bài của năm 2019 không? 
Bạn đọc có email Lalanguyen@XXX gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi thành lập công ty được 4 năm. Do gặp khó khăn về mặt tài chính nên công ty tôi đã làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh từ tháng 01.01.2019 đến hết tháng 31.12.2019 và có thông báo gửi cơ quan thuế về việc tạm ngừng kinh doanh. Xin hỏi, trong trường hợp này, công ty tôi có nghĩa vụ đóng lệ phí môn bài của năm 2019 không? 
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:  
Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài quy định về mức thu lệ phí môn bài như sau:   3. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.
Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình đang sản xuất, kinh doanh và có thông báo gửi cơ quan thuế về việc tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm.
Như vậy, theo thông tin ông cung cấp và quy định pháp luật trích dẫn trên, công ty ông đã làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh cả năm 2019 và có thông báo gửi cơ quan thuế về việc tạm ngừng kinh doanh thì không phải nộp lệ phí môn bài cho năm 2019. 
Tác giả: Phạm Thị Hằng
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng