Công ty có thể sử dụng nhiều con dấu với các mẫu con dấu khác nhau không?

Chia sẻ bài viết:
Công ty có thể sử dụng nhiều con dấu với các mẫu con dấu khác nhau không?
Tôi và bạn tôi đang chuẩn bị góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên. Xin hỏi, sau khi thành lập công ty tôi có thể đăng ký sử dụng hai con dấu với hai mẫu con dấu khác nhau không?
Luật gia Đặng Thị Nụ, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về con dấu của doanh nghiệp như sau:
1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:
a) Tên doanh nghiệp;
b) Mã số doanh nghiệp.
Khoản 1, Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp quy định về số lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp như sau:
1. Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý và sử dụng con dấu, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. Nội dung Điều lệ hoặc Quyết định về con dấu của doanh nghiệp phải bao gồm:
a) Mẫu con dấu, gồm: Hình thức, kích cỡ, nội dung, mầu mực dấu.
b) Số lượng con dấu.
c) Quy định về quản lý và sử dụng con dấu.
2. Mẫu con dấu doanh nghiệp được thể hiện dưới một hình thức cụ thể (hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác). Mỗi doanh nghiệp có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước.
Như vậy, theo quy định của pháp luật đã trích dẫn ở trên, doanh nghiệp được quyền quyết định số lượng con dấu. Tuy nhiên, công ty bạn chỉ được có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước, không được đăng ký sử dụng hai con dấu với hai mẫu con dấu khác nhau.
Tư vấn pháp luật
Tác giả: Đặng Thị Nụ
Ảnh: Sưu tầm
 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Đặng Thị Nụ