Công ty có được ủy quyền cho chi nhánh ký kết hợp đồng với đối tác không?

Chia sẻ bài viết:
Công ty có được ủy quyền cho chi nhánh ký kết hợp đồng với đối tác không?
Tôi là người đại diện theo pháp luật của công ty. Vừa qua, công ty tôi mới thành lập chi nhánh. Xin hỏi, công ty tôi có thể ủy quyền cho chi nhánh ký kết hợp đồng với đối tác không? 
Bạn đọc có email phuonganhXXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi là người đại diện theo pháp luật của công ty. Vừa qua, công ty tôi mới thành lập chi nhánh. Xin hỏi, công ty tôi có thể ủy quyền cho chi nhánh ký kết hợp đồng với đối tác không? 
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: 
Điều 84 Bộ luật dân sự 2015 quy định chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân như sau: 
1. Chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân.
2. Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân.
3. Văn phòng đại diện có nhiệm vụ đại diện trong phạm vi do pháp nhân giao, bảo vệ lợi ích của pháp nhân.
4. Việc thành lập, chấm dứt chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân phải được đăng ký theo quy định của pháp luật và công bố công khai.
5. Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền.
6. Pháp nhân có quyền, nghĩa vụ dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự do chi nhánh, văn phòng đại diện xác lập, thực hiện.
Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp như sau: 
1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
Như vậy, căn cứ quy định pháp luật đã trích dẫn ở trên, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Do vậy, công ty ông có thể ủy quyền cho chi nhánh tham gia ký kết hợp đồng với đối tác. 
Tác giả: Phạm Thị Hằng
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng