Công ty có được quyền cho nhân viên ngừng việc không hưởng lương khi xảy ra sự cố điện hay không?

Chia sẻ bài viết:
Công ty có được quyền cho nhân viên ngừng việc không hưởng lương khi xảy ra sự cố điện hay không?
Tôi đang làm việc tại một xưởng may tư nhân. Vừa qua, do chập điện, Công ty cho toàn bộ công nhân nghỉ việc không hưởng lương 3 ngày để sửa chữa lại hệ thống điện. Xin hỏi, trường hợp này công ty có làm đúng hay không?
Bạn đọc có email: quangminh134xx@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi đang làm việc tại một xưởng may tư nhân. Vừa qua, do chập điện, Công ty cho toàn bộ công nhân nghỉ việc không hưởng lương 3 ngày để sửa chữa lại hệ thống điện. Xin hỏi, trường hợp này công ty có làm đúng hay không?
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: 
Điều 98 Bộ luật Lao động 2012 quy định về tiền lương ngừng việc như sau: Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau: 1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương; 2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; 3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.
Như vậy, theo quy định đã trích dẫn ở trên, nếu vì sự cố về điện mà không do lỗi của người sử dụng lao động và người lao động mà phải ngừng việc thì người lao động vẫn được hưởng lương ngừng việc. Tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Do đó, việc công ty ông cho toàn bộ công nhân ngừng việc tạm thời không hưởng lương là chưa phù hợp với quy định của pháp luật.
Tác giả: Phạm Thị Hằng 
Ảnh: Sưu tâm
 
 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng