Công ty có được giữ sổ bảo hiểm xã hội của người lao động hay không?

Chia sẻ bài viết:
Công ty có được giữ sổ bảo hiểm xã hội của người lao động hay không?
Tôi làm việc tại một công ty được 5 năm và có tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ. Cách đây ba tháng, tôi nộp đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động. Cho đến thời điểm hiện tại, công ty vẫn chưa trả sổ bảo hiểm xã hội cho tôi. Xin hỏi: Công ty có được giữ sổ bảo hiểm xã hội của tôi hay không?
Bạn đọc địa chỉ email: minhthu39@XXX gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi làm việc tại một công ty được 5 năm và có tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ. Cách đây ba tháng, tôi nộp đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động. Cho đến thời điểm hiện tại, công ty vẫn chưa trả sổ bảo hiểm xã hội cho tôi. Xin hỏi: Công ty có được giữ sổ bảo hiểm xã hội của tôi hay không?
Luật gia Phạm Hằng Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 47 Bộ luật Lao động 2014 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau: 1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động. 2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày. 3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động. 4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.
Đồng thời, tại Khoản 5 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động như sau: 5. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.
Như vâỵ, khi chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong vòng 07 ngày làm việc và trong trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.
Tác giả: Phạm Thị Hằng
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng