Chuyển công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần thế nào?

Chia sẻ bài viết:
Chuyển công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần thế nào?
Tôi là chủ của một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Hiện tại tôi muốn chuyển đổi công ty thành công ty cổ phần thì phải thực hiện những thủ tục gì?

Luật gia Phạm Thị Minh Ngọc, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: 

Khoản 2 Điều 196 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về phương thức chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) thành công ty cổ phần như sau:

2. Công ty TNHH có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần theo phương thức sau đây:

b) Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

c) Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;

d) Kết hợp phương thức quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

3. Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Chi tiết về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần được  quy định tại Khoản 4 Điều 25 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về Đăng ký doanh nghiệp như sau:

4. Trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

a) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

b) Điều lệ công ty chuyển đổi;

c) Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc chuyển đổi công ty;

d) Danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài và bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân.

đ) Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.

Như vậy, công ty TNHH 1 thành viên có thể chuyển đổi thành Công ty Cổ phần bằng một trong các phương thức theo quy định nêu trên. 
Tác giả: Phạm Minh Ngọc_ Công ty Luật TNHH YouMe
Nguồn: Báo Lao động

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.