Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh do dịch Covid-19

Chia sẻ bài viết:
Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh do dịch Covid-19
Tôi mở hàng bán nước ở trước nhà và có đăng ký hình thức hộ kinh doanh. Đợt dịch Covid quán phải đóng cửa. Xin hỏi, nhà nước có chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh do dịch Covid-19 như thế nào?
Bạn đọc có email LeLanxxx@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi mở hàng bán nước ở trước nhà và có đăng ký hình thức hộ kinh doanh. Đợt dịch Covid quán phải đóng cửa. Xin hỏi, nhà nước có chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh do dịch Covid-19 như thế nào? 
Luật gia Cấn Thị Phương Dung, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 35 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19 (Sau đây gọi là Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg) quy định về đối tượng, điều kiện hỗ trợ như sau:
Hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:
1. Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.
2. Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.
Điều 36 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về mức hỗ trợ và phương thức chi trả
1. Mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh.
2. Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho hộ kinh doanh.
Điều 37 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện
1. Hộ kinh doanh gửi đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm kinh doanh. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.
2. Trong 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh; niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế.
3. Trong 02 ngày làm việc, Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp.
4. Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
5. Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Như vậy, hộ kinh doanh được nhà nước hỗ trợ như quy định được trích dẫn ở trên.
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Cấn Thị Phương Dung