Chia công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Chia sẻ bài viết:
Chia công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
Chúng tôi là một công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Nay các thành viên góp vốn không muốn tiếp tục hợp tác và muốn chia công ty thành các công ty con. Đề nghị chuyên mục tư vấn, có thể chia công ty không, thủ tục như thế nào (Hoàng Anh Tuấn, Thanh Xuân, Hà Nội).

Công ty Luật TNHH YouMe - trả lời:

Theo quy định tại Điều 150 Luật Doanh nghiệp năm 2005, công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể chia thành một số công ty cùng loại. Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được đăng ký kinh doanh. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thoả thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.

Thủ tục chia công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định:

Hội đồng thành viên của công ty bị chia thông qua quyết định chia công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Quyết định chia công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia; tên các công ty sẽ thành lập; nguyên tắc và thủ tục chia tài sản công ty; phương án sử dụng lao động; thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập; nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty. Quyết định chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua quyết định;

Các thành viên của các công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Theo hướng dẫn tại Điều 20, Điều 22 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP, ngày 15/04/2010, về đăng ký doanh nghiệp, thì công ty mới đăng ký kinh doanh sẽ nộp 01 Hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Sở KH&ĐT nơi công ty có trụ sở chính, gồm: 1- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh; 2- Dự thảo Điều lệ Công ty; 3- Danh sách thành viên góp vốn; 4- Bản sao (có công chứng hoặc chứng thực) Giấy CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của thành viên góp vốn và người đại diện theo pháp luật nếu là công dân Việt Nam ở trong nước, trường hợp người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài phải bổ sung bản sao có công chứng hoặc chứng thực thẻ tạm trú; 5- Quyết định và Biên bản họp bằng văn bản của Hội đồng thành viên  về việc chia Công ty của Công ty bị chia; 6- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định), Bản sao (có công chứng hoặc chứng thực) chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và các cá nhân chức danh quản lý khác ghi trong Điều lệ công ty (đối với công ty  có ngành nghề mà theo quy định của pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề). Thời gian để cơ quan đăng ký kinh doanh giải quyết Hồ sơ là 05 ngày làm việc.

 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: LS. Phạm Ngọc Minh
Nguồn tin: Báo Lao Động điện tử