Chi phí thành lập có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Chia sẻ bài viết:
Chi phí thành lập có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?
Tôi là giám đốc công ty cổ phần mới thành lập. Trước khi thành lập doanh nghiệp, tôi có thuê một công ty tư vấn thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp với chi phí là 5 triệu đồng. Xin hỏi: Sau khi công ty được thành lập thì chi phí này có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?
Bạn đọc có email huudungXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi là giám đốc công ty cổ phần mới thành lập. Trước khi thành lập doanh nghiệp, tôi có thuê một công ty tư vấn thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp với chi phí là 5 triệu đồng. Xin hỏi: Sau khi công ty được thành lập thì chi phí này có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?
Luật gia Nguyễn Thị Trang, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: 
Khoản 1 Điều 19 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp như sau: 1. Người thành lập doanh nghiệp được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.
Khoản 3 Điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định như sau: Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm, chi phí mua để có và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại, lợi thế kinh doanh không phải là tài sản cố định vô hình mà được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tối đa không quá 3 năm theo quy định của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp.
Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. 1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.
Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và có hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền theo quy định của pháp luật về hóa đơn; hóa đơn này nếu có giá trị dưới 20 triệu đồng và có thanh toán bằng tiền mặt thì doanh nghiệp căn cứ vào hóa đơn này và chứng từ thanh toán bằng tiền mặt của doanh nghiệp để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.
Như vậy chi phí của doanh nghiệp trước khi thành lập doanh nghiệp nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định trên trên thì được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
Tác giả: Nguyễn Thị Trang
Ảnh: Sưu tầm 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Trang