Chi nhánh có thể tự mình tham gia ký kết hợp đồng thuê trụ sở hay không?

Chia sẻ bài viết:
Chi nhánh có thể tự mình tham gia ký kết hợp đồng thuê trụ sở hay không?
Công ty tôi vừa thành lập một Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Xin hỏi, Chi nhánh có thể tự mình tham gia ký kết hợp đồng thuê trụ sở hay không? Quyền và nghĩa vụ của Chi nhánh được pháp luật quy định như thế nào?
Bạn đọc có địa chỉ: AnhTu8X@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Công ty tôi vừa thành lập một Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Xin hỏi, Chi nhánh có thể tự mình tham gia ký kết hợp đồng thuê trụ sở hay không? Quyền và nghĩa vụ của Chi nhánh được pháp luật quy định như thế nào?
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 19 Luật Thương mại quy định về quyền của Chi nhánh như sau:
1. Thuê trụ sở, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của Chi nhánh.
2. Tuyển dụng lao động là người Việt Nam, người nước ngoài để làm việc tại Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
3. Giao kết hợp đồng tại Việt Nam phù hợp với nội dung hoạt động được quy định trong giấy phép thành lập Chi nhánh và theo quy định của Luật này.
4. Mở tài khoản bằng đồng Việt Nam, bằng ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam.
5. Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.
6. Có con dấu mang tên Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
7. Thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động thương mại khác phù hợp với giấy phép thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
8. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
Điều 20 Luật Thương mại quy định về nghĩa vụ của Chi nhánh như sau:
1. Thực hiện chế độ kế toán theo quy định của pháp luật Việt Nam; trường hợp cần áp dụng chế độ kế toán thông dụng khác thì phải được Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chấp thuận.
2. Báo cáo hoạt động của Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
3. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Như vậy, chi nhánh có thể tự mình tham gia ký kết kết hợp đồng thuê trụ sở. Quyền và nghĩa vụ của chi nhánh được xác định theo quy định pháp luật trích dẫn trên.
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm
Tác giả: Phạm Thị Hằng

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng