Chấm dứt phong tỏa tài khoản của pháp nhân thương mại

Chia sẻ bài viết:
Chấm dứt phong tỏa tài khoản của pháp nhân thương mại
Công ty tôi vừa bị lập biên bản cưỡng chế thi hành án với biện pháp phong tỏa tài khoản. Xin hỏi, biện pháp phong tỏa tài khoản của công ty tôi được chấm dứt?
Bạn đọc có email MinhMinh9x@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Công ty tôi vừa bị lập biên bản cưỡng chế thi hành án với biện pháp phong tỏa tài khoản. Xin hỏi, biện pháp phong tỏa tài khoản của công ty tôi được chấm dứt?
Luật gia Cấn Thị Phương Dung, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Khoản 1,2,3 Điều 16 Nghị định số 44/2020/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại quy định về chấm dứt phong tỏa tài khoản như sau:
1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày pháp nhân thương mại chấp hành xong bản án, quyết định của Tòa án hoặc ngay sau khi cơ quan, tổ chức đã thực hiện xong yêu cầu của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền về khấu trừ tiền, xử lý chứng khoán trong tài khoản của pháp nhân thương mại thì cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền phải chấm dứt phong tỏa tài khoản.
Việc chấm dứt phong tỏa tài khoản phải bằng quyết định của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền.
2. Sau khi ra Quyết định chấm dứt phong tỏa tài khoản, cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền phải gửi tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước, công ty chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam đang quản lý tài khoản của pháp nhân thương mại để thi hành Quyết định chấm dứt phong tỏa tài khoản.
3. Tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước, công ty chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam đang quản lý tài khoản của pháp nhân thương mại thực hiện chấm dứt phong tỏa tài khoản ngay khi nhận được Quyết định chấm dứt phong tỏa tài khoản và thông báo bằng văn bản việc chấm dứt phong tỏa tài khoản cho cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền và pháp nhân thương mại đang chấp hành án trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt phong tỏa tài khoản.
Như vậy, cơ quan có thẩm quyền sẽ chấm dứt phong tỏa tài khoản của công ty bạn khi công ty chấp hành xong bản án, quyết định của Tòa án hoặc ngay sau khi cơ quan, tổ chức đã thực hiện xong yêu cầu của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền về khấu trừ tiền, xử lý chứng khoán trong tài khoản của công ty bạn, cụ thể như pháp luật trích dẫn nêu trên.
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm
Tác giả: Phương Dung

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phương Dung