Các trường hợp phải đăng ký thang bảng lương

Chia sẻ bài viết:
Các trường hợp phải đăng ký thang bảng lương
Công ty tôi mới thành lập. Quy mô lao động dưới 10 người. Tôi được biết doanh nghiệp có nghĩa vụ đăng ký thang bảng lương đối với phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp quận, huyện. Xin hỏi, trong trường hợp này, công ty tôi có phải tiến hành đăng ký thang bảng lương hay không?
Bạn đọc có email MinhMinh9x@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Công ty tôi mới thành lập. Quy mô lao động dưới 10 người. Tôi được biết doanh nghiệp có nghĩa vụ đăng ký thang bảng lương đối với phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp quận, huyện. Xin hỏi, trong trường hợp này, công ty tôi có phải tiến hành đăng ký thang bảng lương hay không?
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Khoản 5 Điều 8 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương quy định về nguyên tắc xây dựng định mức lao động như sau:
5. Mức lao động phải được định kỳ rà soát, đánh giá để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp. Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh mức lao động, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp.
Khoản 1 Điều 1 Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương bổ sung Điều 8 Chương III như sau:
“Điều 8. Nguyên tắc xây dựng định mức lao động
Doanh nghiệp xây dựng định mức lao động làm cơ sở để trả lương cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, đảm bảo các nguyên tắc sau đây:”
2. Bổ sung vào cuối điểm a khoản 2 Điều 10 Chương IV như sau:
“Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.”
Như vậy, theo quy định pháp luật trích dẫn trên, đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng