Các trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Chia sẻ bài viết:
Các trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Vừa qua tôi đã tiến hành thủ tục thành lập hộ kinh doanh. Tuy nhiên, do không cẩn thận, tôi đã làm mất Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Xin hỏi, trong trường hợp này tôi cần phải làm gì để được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh?
Vừa qua bạn đọc có emaill gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Vừa qua tôi đã tiến hành thủ tục thành lập hộ kinh doanh. Tuy nhiên, do không cẩn thận, tôi đã làm mất Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Xin hỏi, trong trường hợp này tôi cần phải làm gì để được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh?
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điều 79 Nghị 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định về trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh như sau:
1. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, hộ kinh doanh có thể gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.
Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
2. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi thông báo yêu cầu hộ kinh doanh hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của hộ kinh doanh.
3. Trường hợp hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới thì Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của các lần trước đó không còn hiệu lực.
Như vậy, để được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh ông cần thực hiện thủ tục theo quy định pháp luật trích dẫn trên.
Tác giả: Phạm Hằng
Ảnh: Sưu tầm 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng