Văn phòng Thừa phát lại nhận tống đạt các giấy tờ, tài liệu của cơ quan Thi hành án dân sự

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục văn phòng thừa phát lại nhận tống đạt các giấy tờ, tài liệu của cơ quan Thi hành án dân sự để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện: Văn phòng Thừa phát lại thỏa thuận để tống đạt các văn bản của Cơ quan thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan thi hành án dân sự quận, huyện tại thành phố Hồ Chí Minh.

Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Cơ quan thi hành án dân sự

Thành phần hồ sơ:

  1. Hợp đồng tống đạt giấy tờ ký giữa cơ quan Thi hành án với Văn phòng Thừa phát lại.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết: không quy định cụ thể

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức (Văn phòng Thừa phát lại)

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận việc tống đạt theo qui định của pháp luật Thi hành án dân sự.

Lệ phí (nếu có): không

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.