Thủ tục tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
 • Người lao động:
 1. Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây, dữ liệu điện tử (nếu có) tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH.
 2. Nộp tiền chơ cơ quan BHXH theo phương thức đã đăng ký.
 • Đối với cơ quan BHXH
 1. Bộ phận một cửa: Nhận hồ sơ của người tham gia. Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại. Sau đó chuyển hồ sơ  đúng, đủ cho phòng Thu. 
 2. Phòng Thu kiểm tra hồ sơ; nhập dữ liệu, ký duyệt, xác nhận vào hồ sơ liên quan cho người lao động, chuyển Phòng Cấp sổ thẻ kiểm tra dữ liệu và hồ sơ. Chuyển kết quả đến Bộ phận một cửa.
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa.
 
Thành phần số lượng hồ sơ: (01 bộ)
 1. Đơn đề nghị của người lao động (Mẫu D01-TS).
 2. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu A01-TS).
 3. Bản sao hợp đồng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài hoặc hợp đồng được gia hạn hoặc hợp đồng được ký mới ngay tại nước tiếp nhận lao động.
Thời hạn giải quyết: Không quy định.
 
Đối tượng thực hiện: Cá nhân.
 
Cơ quan thực hiện: BHXH Tỉnh.
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 1. Danh sách lao động lao động tham gia BHXH, BHYT
 2. Sổ BHXH
Lệ phí: Không.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.