Thủ tục truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người hưởng mới, tỉnh khác chuyển đến, bị mất tích trở về hoặc hết hạn tù đã có quyết định hưởng tiếp.

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người hưởng mới, tỉnh khác chuyển đến, bị mất tích trở về hoặc hết hạn tù đã có quyết định hưởng tiếp để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
  1. Người hưởng lập 01 bản Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận  nộp cho BHXH huyện nơi đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.
  2. BHXH huyện nơi tiếp nhận hồ sơ: tiếp nhận, viết giấy hẹn cho người hưởng, chuyển BHXH tỉnh Mẫu số 17-CBH.
  3. BHXH tỉnh xét duyệt số tiền được hưởng của người hưởng vào Mẫu số 17-CBH, chuyển BHXH huyện để chi trả trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị.
  4. Người hưởng đến BHXH huyện để nhận tiền theo giấy hẹn. 
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa.
 
Thành phần số lượng hồ sơ: (01 bộ)
  1. Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận.
  2. Quyết định hưởng tiếp (Đối với người hưởng bị mất tích trở về hoặc hết hạn tù).
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận Giấy đề nghị.
 
Đối tượng thực hiện: Cá nhân.
 
Cơ quan thực hiện: BHXH quận/huyện.
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu chi tiền mặt.
 
Lệ phí: Không.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.