Thủ tục truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người hưởng mới hoặc tỉnh khác chuyển đến

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người hưởng mới hoặc tỉnh khác chuyển đến để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
  1. Người:  hưởng lập 01 bản Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận (Mẫu số 17-CBH) nộp cho BHXH tỉnh nơi chuyển đến đối với người hưởng di chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH; hoặc BHXH tỉnh nơi giải quyết chế độ đối với người hưởng mới.
  2. BHXH tỉnh nơi tiếp nhận hồ sơ, viết Giấy hẹn cho người hưởng; xét duyệt số tiền được hưởng của người hưởng vào Mẫu số 17-CBH, chuyển phòng KHTC để chi trả trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị.
  3. Người hưởng đến phòng KHTC để nhận tiền theo giấy hẹn. 
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa.
 
Thành phần, số lượng hồ sơ: (01 bộ)
Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận.
 
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị.
 
Đối tượng thực hiện: Cá nhân.
 
Cơ quan thực hiện: BHXH Tỉnh.
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu chi tiền mặt.
 
Lệ phí: Không.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.