Thủ tục tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại tố cáo

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại tố cáo để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
  • Tiếp xúc ban đầu: Đề nghị công dân xuất trình giấy tờ tuỳ thân. Nếu công dân không trực tiếp đến thì có thể uỷ quyền cho người đại diện hoặc ủy quyền cho người khác để thực hiện việc khiếu nại (người đại diện phải xuất trình giấy tờ hoặc xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan làm việc của người được cử làm người đại diện).
  • Quá trình làm việc
  1. Yêu cầu công dân trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo.
  2. Trường hợp có nhiều người khiếu nại, tố cáo đến nơi tiếp công dân để khiếu nại, tố cáo cùng một nội dung thì yêu cầu họ cử đại diện trực tiếp trình bày nội dung sự việc.
  3. Cán bộ tiếp dân lắng nghe, ghi chép vào sổ theo dõi tiếp công dân đầy đủ nội dung do công dân trình bày và đọc lại cho người trình bày nghe và có ký xác nhận. 
  4. Người tiếp công dân tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo và các tài liệu liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh do công dân cung cấp và phải viết, giao giấy biên nhận các tài liệu đã tiếp nhận cho công dân.
  5. Xử lý khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp công dân:
+ Trong trường hợp công dân đến khiếu nại trực tiếp mà vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền của cơ quan mình thì người tiếp công dân hướng dẫn họ viết thành đơn hoặc ghi lại nội dung khiếu nại và yêu cầu công dân ký tên hoặc điểm chỉ. Nếu vụ việc khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình thì hướng dẫn công dân khiếu nại đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
+ Đối với tố cáo thì người tiếp công dân phải ghi rõ nội dung tố cáo, tiếp nhận tài liệu liên quan, phân loại đơn và xử lý theo thủ tục xử lý đơn thư. Việc hướng dẫn chỉ thực hiện một lần bằng mẫu phiếu hướng dẫn.
  • Kết thúc: Kết thúc tiếp công dân, người tiếp công dân thông báo cho công dân biết cơ quan có thẩm quyền giải quyết để họ liên hệ sau này.
Cách thức thực hiện: Tại Phòng Giải quyết khiếu nại, tố cáo – Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội số 75 Tô Hiến Thành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thành phần số lượng hồ sơ: (01 bộ)
  1. Đơn khiếu nại, đơn tố cáo hoặc văn bản ghi lại nội dung khiếu nại, tố cáo (có xác nhận hoặc điểm chỉ của công dân);
  2. Các tài liệu, giấy tờ do người khiếu nại, tố cáo cung cấp.
Thời hạn giải quyết: Cho đến khi kết thúc việc tiếp công dân.
 
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.
 
Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng.
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu hướng dẫn, Phiếu chuyển đơn.
 
Lệ phí: Không có.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.